Juribus advocatuur verricht als advocatenkantoor juridische diensten op het gebied van ondernemingsrecht. Juribus advocatuur begeleidt transacties aangaande overnames, bedrijfsoverdracht, samenwerking, bedrijfsuitbreiding en desinvestering. Daarnaast adviseert Juribus advocatuur ook over ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Transacties
Bij transacties is Juribus advocatuur verantwoordelijk voor het opstellen en becommentariƫren van juridische documenten. Hieronder vallen bijvoorbeeld intentieverklaringen, koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. In geval van financiering of herfinanciering stelt Juribus advocatuur leningsovereenkomsten en zekerheden op. Afhankelijk van de taakverdeling, kan Juribus advocatuur ook een transactie begeleiden of onderhandelingen met de wederpartij uitvoeren.

Ondernemingsrechtelijk advies
Juribus advocatuur assisteert niet alleen bij transacties, maar adviseert ook over ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daaronder vallen bijvoorbeeld kwesties als bestuurdersaansprakelijkheid, zeggenschap en vertegenwoordiging. Ook adviseert Juribus advocatuur over onderwerpen als contractenrecht, financieringen en zekerheden.